Al Ard Film Festival

Castiende faci a sa Palestina e su mundu àrabu, dae su 2002

Casteddu, Sardìnnia

18

EDITZIONES

2023

EDITZIONE CHI BENIT

500+

PELLÌCULAS PROJETADAS

CONCEPT DE SU

FESTIVAL

ITE EST

Al Ard (chi cheret nàrrere "sa terra" in àrabu) est unu film-festival internatzionale de pellìculas (documentàrios a àtera genia) a pitzus de sa Palestina e su mundu Àrabu.

CHIE DDU CUNCODRAT

Al Ard Film Festival est cuncodrau dae is volontàrios de s'Assòtziu de Amigàntzia intra Sardìnnia e Palestina (Associazione Amicizia Sardegna Palestina).

UBE

Al Ard Film Festival si faet una borta a s'annu in Casteddu, Sardìnnia.

POITE

Su chi chereus fàere cun Al Ard Film Festival est a ghetare is ogos a pitzus de sa Palestina e su mundu àrabu po mesu de is pelllìculas de is filmmaker, no feti àrabos, ma dae ube si bògiat chi siat.

FESTIVAL

NEWS